Album: Ấn tượng hội chợ xây dựng Vietbuild 2014

Triển lãm vietbuild 2014 còn được xem là một ngày hội truyền thống, là điểm hẹn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày các sản phẩm và dịch vụ của công ty mình nhằm tìm kiếm đối tác cũng như khách hàng tiềm năng cho công ty.<br /> Được sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, trong năm 2014 Công ty cổ phần xây dựng VIETBUILD sẽ tổ chức Hội chợ Triển lãm quốc tế VIETBUILD định kỳ hàng năm về ngành Xây dựng với chủ đề: Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Trang trí nội ngọai thất, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước: <br /> <br /> Công ty TNHH Quảng Cáo &amp; Xây Dựng Gia Long<br /> Địa chỉ: 8D Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh<br /> Điện thoại: 08. 6257 7602<br /> Fax: 08.625 77 603<br /> Email: info@gialongadv.com - gialongadv@gmail.com<br /> Website: www.gialongadv.com

Ấn tượng hội chợ xây dựng Vietbuild 2014

Đã cập nhât 15/7/14
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
hội chợ vietbuild 2014 | triển lãm vietbuild 2014| hội chợ vietbuild | triển lãm vietbuild | Thi công nội thất |Thiết kế showroom | thi công showroom | mặt dựng nhôm kính | thi công sân khấu | thi công sự kiện |  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
lambanghieu.com
Triển lãm vietbuild 2014 còn được xem là một ngày hội truyền thống, là điểm hẹn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày các sản phẩm và dịch vụ của công ty mình nhằm tìm kiếm đối tác cũng như khách hàng tiềm năng cho công ty.
Được sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, trong năm 2014 Công ty cổ phần xây dựng VIETBUILD sẽ tổ chức Hội chợ Triển lãm quốc tế VIETBUILD định kỳ hàng năm về ngành Xây dựng với chủ đề: Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Trang trí nội ngọai thất, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước:

Công ty TNHH Quảng Cáo & Xây Dựng Gia Long
Địa chỉ: 8D Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 6257 7602
Fax: 08.625 77 603
Email: info@gialongadv.com - gialongadv@gmail.com
Website: www.gialongadv.com