Album: Ảnh chụp từ Blackberry Priv

Album này mình tổng hợp ảnh chụp từ Blackberry Priv. Đây là chiếc điện thoại mình dùng để chụp ảnh nhiều nhất từ trước đến nay. Lý do đơn giản là trước giờ mua điện thoại mình không chú trọng về camera lắm, nên thường những điện thoại khác chụp ảnh ra chất lượng khá chán.

Ảnh chụp từ Blackberry Priv

Đã cập nhât 3/7/16
49622  
49624  
49626  
49628  
49630  
49632  
49634  
49636  
49638  
49640  
49642  
49644  
49646  
49648  
49650  
49652  
49654  
49656  
49658  
49660  
49662  
49664  
49666  
49668  
49670  
49672  
49674  
49676  
49678  
49680  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
detno29
Album này mình tổng hợp ảnh chụp từ Blackberry Priv. Đây là chiếc điện thoại mình dùng để chụp ảnh nhiều nhất từ trước đến nay. Lý do đơn giản là trước giờ mua điện thoại mình không chú trọng về camera lắm, nên thường những điện thoại khác chụp ảnh ra chất lượng khá chán.