Album: Ảnh chụp từ HTC One M8

Bộ ảnh này được dùng trong bài viết đánh giá HTC One M8

Ảnh chụp từ HTC One M8

Đã cập nhât 21/5/14
10124  
10125  
10126  
10127  
10128  
10129  
10130  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......