Album: Ảnh điện thoại kẹp filter ND

Có một số filter kẹp vào trước ống kính camera phone, làm tăng sự thú vị cho những ai chụp ảnh bằng điện thoại.

Ảnh điện thoại kẹp filter ND

Đã cập nhât 19/8/16
Filter ND  
filter ND  
filter ND  
Chụp qua ống kính M42  
Chụp qua ống kính M42  
Ảnh với ống Macro Nikon  
Gắn lens M42  
Star 4 Filter  
Filter CPL - Circular  
Filter màu  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
tuanlionsg
Có một số filter kẹp vào trước ống kính camera phone, làm tăng sự thú vị cho những ai chụp ảnh bằng điện thoại.
  1. dtt907 thích nội dung này.