Share this album with your friends.

Có một số filter kẹp vào trước ống kính camera phone, làm tăng sự thú vị cho những ai chụp ảnh bằng điện thoại.