Album: ẢNH GỐC - Một số ảnh chụp nhanh trên Bphone 2017

Một số ảnh mình chụp nhanh trên Bphone 2017<br /> Video quay bởi Bphone 2017: https://www.youtube.com/watch?v=5Tt6tmQQfmI

ẢNH GỐC - Một số ảnh chụp nhanh trên Bphone 2017

Đã cập nhât 9/12/17
Ảnh chụp bằng Bphone 2017  
Ảnh chụp bằng Bphone 2017  
Ảnh chụp bằng Bphone 2017  
Ảnh chụp bằng Bphone 2017  
Ảnh chụp bằng Bphone 2017  
Ảnh chụp bằng Bphone 2017  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
Kính Cận 0_0
Một số ảnh mình chụp nhanh trên Bphone 2017
Video quay bởi Bphone 2017: https://www.youtube.com/watch?v=5Tt6tmQQfmI

Tags

Công cụ