Album: Chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Giáp Ngọ 2014, tại Tp.HCM

Ảnh chụp bằng Samsung galaxy note 1, tại cung đường Nguyễn Huệ, Q1, Tp.HCM, trong thời gian từ 10h41' - 11h21' ngày 23-01-2014.

Chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Giáp Ngọ 2014, tại Tp.HCM

Đã cập nhât 23/1/14
Chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Giáp Ngọ 2014, tại Tp.HCM  
Chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Giáp Ngọ 2014, tại Tp.HCM  
Chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Giáp Ngọ 2014, tại Tp.HCM  
Chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Giáp Ngọ 2014, tại Tp.HCM  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
ngohuulam
Ảnh chụp bằng Samsung galaxy note 1, tại cung đường Nguyễn Huệ, Q1, Tp.HCM, trong thời gian từ 10h41' - 11h21' ngày 23-01-2014.

Công cụ