Album: Công nghệ in 3D

Công nghệ in 3D đang phát triển mạnh mẽ. <br /> Mình đang sử dụng máy in 3D Cubicon ( Hàn Quốc) và một vài dòng khác, có một số hình ảnh sản phẩm gửi lên để anh em tham khảo thêm <img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie1" alt=":)" title="Smile :)" />)

Công nghệ in 3D

Đã cập nhât 31/8/16
Chưa có ảnh nào trong Album này.
NguyenCuong7979
Công nghệ in 3D đang phát triển mạnh mẽ.
Mình đang sử dụng máy in 3D Cubicon ( Hàn Quốc) và một vài dòng khác, có một số hình ảnh sản phẩm gửi lên để anh em tham khảo thêm :))

Tags

Công cụ