Album: Công viên Hòa Bình chiều thu

Nháy chút , sử dụng trên chiếc iphone 4s , có sử dụng chân máy ảnh chuyển dụng , mong mọi người góp ý ạ , ảnh gốc không hề chỉnh sửa <img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie1" alt=":)" title="Smile :)" />

Công viên Hòa Bình chiều thu

Đã cập nhât 5/1/14 - Chụp tại Công viên Hòa Bình, Xuân Đỉnh, Hà Nội, Việt Nam
1286  
1287  
1288  
1289  
1290  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
NguyenHa234
Nháy chút , sử dụng trên chiếc iphone 4s , có sử dụng chân máy ảnh chuyển dụng , mong mọi người góp ý ạ , ảnh gốc không hề chỉnh sửa :)
Chụp tại Công viên Hòa Bình, Xuân Đỉnh, Hà Nội, Việt Nam