Album: Đà Lạt những ngày quang mây

Sau một chuyến đi Đà Lạt tổng cộng hơn 1000km, đây là những tấm ảnh em đã chụp. Trong đó ,em đã xử lý sơ bộ bằng lightroom. Và có làm ra sẵn 1 preset cho anh em phòng trường hợp anh em thấy thích.<br /> Link download: <br /> http://photographyvn.com/huong-dan-blend-mau-phim-chuan-cho-lightroom-co-preset-kem-theo/

Đà Lạt những ngày quang mây

Đã cập nhât 19/12/16 - Chụp tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
preset-mau-phim-lightroom  
preset-mau-phim-lightroom  
preset-mau-phim-lightroom  
preset-mau-phim-lightroom  
68601  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
0905128171sinh
Sau một chuyến đi Đà Lạt tổng cộng hơn 1000km, đây là những tấm ảnh em đã chụp. Trong đó ,em đã xử lý sơ bộ bằng lightroom. Và có làm ra sẵn 1 preset cho anh em phòng trường hợp anh em thấy thích.
Link download:
http://photographyvn.com/huong-dan-blend-mau-phim-chuan-cho-lightroom-co-preset-kem-theo/
Chụp tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam