Album: Hành trình Hà Giang cùng HTC M8

Hà Giang luôn là địa danh đặc biệt nổi tiếng với địa hình hiểm trở làm chùn chân những kẻ lữ hành, nhưng cũng nổi tiếng bởi ở đây đẹp quá, cứ nhấc máy lên chụp là đẹp rồi.<br /> Với những tay đi du lịch bụi bằng xe máy như tôi thì mang nhiều đồ đạc theo là cực hình, tôi thường giản tiện hết mức có thể. Mặc dù có mang máy ảnh theo nhưng điện thoại là thiết bị chụp hình yêu thích của tôi, nhẹ nhàng, khởi động nhanh, rút ra khỏi túi nhanh, chỉnh sửa nhanh và chia sẻ nhanh.

Hành trình Hà Giang cùng HTC M8

Đã cập nhât 16/7/15
27714  
27715  
27716  
27717  
27718  
27719  
27720  
27721  
27722  
27723  
27724  
27725  
27726  
27727  
27728  
27729  
27730  
27731  
27732  
27733  
27734  
27735  
27736  
27737  
27738  
27739  
27740  
27741  
27742  
27743  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
aloneheart
Hà Giang luôn là địa danh đặc biệt nổi tiếng với địa hình hiểm trở làm chùn chân những kẻ lữ hành, nhưng cũng nổi tiếng bởi ở đây đẹp quá, cứ nhấc máy lên chụp là đẹp rồi.
Với những tay đi du lịch bụi bằng xe máy như tôi thì mang nhiều đồ đạc theo là cực hình, tôi thường giản tiện hết mức có thể. Mặc dù có mang máy ảnh theo nhưng điện thoại là thiết bị chụp hình yêu thích của tôi, nhẹ nhàng, khởi động nhanh, rút ra khỏi túi nhanh, chỉnh sửa nhanh và chia sẻ nhanh.