Album: [ iPhone Photography] Đồng Xanh

Đồng xanh luôn mang lại cảm hứng cho mình <img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie1" alt=":)" title="Smile :)" /><br /> Album này chụp bằng iPhone 5, một số ảnh có sự hỗ trợ của lens macro.

[ iPhone Photography] Đồng Xanh

Đã cập nhât 10/4/14
9080  
9081  
9082  
9083  
9084  
9085  
9086  
9087  
9088  
9089  
9090  
9091  
9092  
9093  
9094  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
tacamvinh
Đồng xanh luôn mang lại cảm hứng cho mình :)
Album này chụp bằng iPhone 5, một số ảnh có sự hỗ trợ của lens macro.