Album: Lang thang phố với Medium Format

Lần đầu trên tay 1 em khủng long thực sự, cảm giác cầm rất đã tay, trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn. Lang thang phố ngắm chụp lại những khoảng khắc đẹp của Hà Nội

Lang thang phố với Medium Format

Đã cập nhât 15/4/16
43903  
43904  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
erio0502
Lần đầu trên tay 1 em khủng long thực sự, cảm giác cầm rất đã tay, trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn. Lang thang phố ngắm chụp lại những khoảng khắc đẹp của Hà Nội

Công cụ