Album: Leica M10 Louis Wu

Đánh giá M10 sau 2 tuần sửa dụng<br /> <br /> Là 1 wedding photographer dùng Leica là máy chính cho công việc của mình (Mình dùng M240) thì mình thấy Leica M10 là 1 máy digital rangefinder hoàn hảo nhất cho đến thời điểm này, nó hoàn thiện hầu hết những nhược điểm trước đây của Leica nói chung cũng như M240 nói riêng: tốc độ, viewfinder, buffer, chụp liveview nhanh hơn…. Bài đánh giá M10 này dựa trên trải nghiệm của mình khi dùng M10 được 2 tuần, mình sẽ chỉ nói những ưu khuyết điểm và quan điểm cá nhân thôi, còn review chi tiết thì đã có rất nhiều phóng viên, nhiếp ảnh gia liệt kê đầy đủ rồi.

Leica M10 Louis Wu

Đã cập nhât 4/5/17 - With cuhiep.
78683  
78684  
78685  
78686  
78687  
78688  
78689  
78690  
78691  
78692  
78693  
78694  
78695  
78696  
78697  
78698  
78699  
78700  
78701  
78702  
78703  
78704  
78705  
78706  
78707  
78708  
78709  
78710  
78711  
78712  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
sGear
Đánh giá M10 sau 2 tuần sửa dụng

Là 1 wedding photographer dùng Leica là máy chính cho công việc của mình (Mình dùng M240) thì mình thấy Leica M10 là 1 máy digital rangefinder hoàn hảo nhất cho đến thời điểm này, nó hoàn thiện hầu hết những nhược điểm trước đây của Leica nói chung cũng như M240 nói riêng: tốc độ, viewfinder, buffer, chụp liveview nhanh hơn…. Bài đánh giá M10 này dựa trên trải nghiệm của mình khi dùng M10 được 2 tuần, mình sẽ chỉ nói những ưu khuyết điểm và quan điểm cá nhân thôi, còn review chi tiết thì đã có rất nhiều phóng viên, nhiếp ảnh gia liệt kê đầy đủ rồi.

With cuhiep.

Tags

Công cụ