Album: Mẫu áo, váy đã may cho khách hàng

Các mẫu áo, váy đã may cho khách hàng

Mẫu áo, váy đã may cho khách hàng

Đã cập nhât 20/11/17 - Chụp tại Hà Nội, Việt Nam
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11  
Sườn xám Thượng Hải (đầm Thượng Hải)  
Áo dài thêu  
Áo dài đáp hoa thêu nổi  
34753  
34508  
34483  
34484  
34485  
34486  
34487  
34488  
34489  
34490  
34491  
34492  
34493  
34494  
34495  
34496  
34497  
34498  
34499  
34500  
34501  
34502  
34503  
34504  
34505  
34506  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
Áo Dài Minh Thảo
Các mẫu áo, váy đã may cho khách hàng
Chụp tại Hà Nội, Việt Nam

Công cụ