Album: Microsoft Lumia 550

* Bộ ảnh gốc chụp từ Lumia 550 chia sẻ trong bài viết: https://tinhte.vn/threads/hinh-anh-bo-anh-chup-nhanh-tren-microsoft-lumia-550.2547723/<br /> * Video mở hộp: https://www.youtube.com/watch?v=vgJ8-ZA0xLI<br /> * Video test camera: https://www.youtube.com/watch?v=3ZORpP2bp4c

Microsoft Lumia 550

Đã cập nhât 20/8/16
cv  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Ảnh gốc chụp từ Lumia 550  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
Kính Cận 0_0
* Bộ ảnh gốc chụp từ Lumia 550 chia sẻ trong bài viết: https://tinhte.vn/threads/hinh-anh-bo-anh-chup-nhanh-tren-microsoft-lumia-550.2547723/
* Video mở hộp: https://www.youtube.com/watch?v=vgJ8-ZA0xLI
* Video test camera: https://www.youtube.com/watch?v=3ZORpP2bp4c