Album: Một thoáng Myanmar

Một thoáng Myanmar

Đã cập nhât 6/1/14
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2110  
2111  
2112  
2113  
2114  
2115  
2116  
2117  
2118  
2119  
2120  
2121  
2122  
2123  
2124  
2125  
2126  
2127  
2128  
2129  
2130  
2090  
2091  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
  1. dihuta thích nội dung này.
  2. hungnmmap
    hungnmmap
    Giờ quay lại Myanmar chắc sẽ khác xưa nhiều rồi. Chắc chắn nguời dân bớt mộc mạc như hồi mình đi!

Công cụ