Share this album with your friends.

Những bức ảnh chụp hàng ngày. Có thể không đẹp nhưng sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.