Share this album with your friends.

Đây là những món ăn chính tay đầu bếp trứ danh Bùi Thanh Thịnh nấu, bộ sưu tập này lưu lại khoảnh khắc để đời, cho hậu nhân sau này thấy mà làm theo