Album: Note 4 - iPhone 6 Plus

Ảnh so sánh khả năng chụp ban ngày Note 4 và iPhone 6 Plus

Note 4 - iPhone 6 Plus

Đã cập nhât 19/8/16
cv  
21194  
21195  
21196  
21197  
21198  
21177  
21178  
21179  
21180  
21181  
21182  
21183  
21184  
21185  
21186  
21187  
21188  
21189  
21190  
21191  
21192  
21193  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
Gia Tường
Ảnh so sánh khả năng chụp ban ngày Note 4 và iPhone 6 Plus

Công cụ