Album: Phật sự

nét đặc trung của các chùa theo hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy là các Sư tu tập tại chùa , nhưng ít ở lại chùa , và những người làm công quả thường là Phật Tử tự nguyện đến chùa giúp các việc sinh hoạt thường nhật trong chùa

Phật sự

Đã cập nhât 15/5/17 - With konica_baby and tuanlionsg.
79698  
79697  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
Nguyễn trí Mẫn
nét đặc trung của các chùa theo hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy là các Sư tu tập tại chùa , nhưng ít ở lại chùa , và những người làm công quả thường là Phật Tử tự nguyện đến chùa giúp các việc sinh hoạt thường nhật trong chùa

With konica_baby and tuanlionsg.

Công cụ