Album: Prime X Max - SS S7Edge

Album ảnh gốc chụp phơi sáng Mobiistar Prime X Max và Samsung S7 Edge

Prime X Max - SS S7Edge

Đã cập nhât 20/8/16
cv  
46982  
46984  
46986  
46988  
46990  
46992  
46994  
46996  
46998  
47000  
47002  
47004  
47006  
47008  
47010  
46948  
46950  
46952  
46954  
46956  
46958  
46960  
46962  
46964  
46966  
46968  
46970  
46972  
46974  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
Non@me
Album ảnh gốc chụp phơi sáng Mobiistar Prime X Max và Samsung S7 Edge
  1. rocket.s thích nội dung này.
  2. rocket.s
    rocket.s
    Thích màu của Grand X Max hơn nhưng S7 xử lí flare tốt hơn tuy là S7 có hơi sương nhẹ và đôi lúc hơi cháy (y)

Công cụ