Album: Sài Gòn chuẩn bị đón tết Giáp Ngọ 2014

Ảnh chụp từ trên cao bằng Samsung Galaxy Note 1

Sài Gòn chuẩn bị đón tết Giáp Ngọ 2014

Sài Gòn chuẩn bị đoán tết Giáp Ngọ 2014  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......