Album: Samyang AF14mm F2.8 FE

https://tinhte.vn/threads/tren-tay-va-dung-thu-samyang-fe-14mm-f-2-8-chinh-hang-chat-luong-anh-tot-af-cham-gia-16-9-trieu.2640434/

Samyang AF14mm F2.8 FE

Đã cập nhât 19/9/16
cover  
57840  
57841  
57842  
57843  
57844  
57845  
57846  
57847  
57848  
57849  
57850  
57851  
57852  
57853  
57854  
57855  
57856  
57857  
57858  
57859  
57860  
57861  
57862  
57863  
57864  
57865  
57866  
57867  
57868  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
Gia Tường
https://tinhte.vn/threads/tren-tay-va-dung-thu-samyang-fe-14mm-f-2-8-chinh-hang-chat-luong-anh-tot-af-cham-gia-16-9-trieu.2640434/

Công cụ