Album: Tinh túy từ Thiên Nhiên

Tớ thấy đẹp nên lấy máy ra bấm, nghiệp dư thứ thiệt! <br /> Chủ yếu là Galaxy S3, Z1, iPad 3

Tinh túy từ Thiên Nhiên

Đã cập nhât 2/8/14
13276  
13277  
13278  
13279  
13280  
13281  
13282  
13283  
13284  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
huynh.tan_hung
Tớ thấy đẹp nên lấy máy ra bấm, nghiệp dư thứ thiệt!
Chủ yếu là Galaxy S3, Z1, iPad 3