Album: Tokyo cuối mùa

#EMD5markII<br /> #M.Zuiko 75mm f1.8<br /> Bộ ảnh này lần đầu tiên mình học chụp nghiêm túc,và cũng tự mày mò chỉnh màu bằng lightroom. Ngoài ra không can thiệp gì hết. Mẫu cũng là lần đầu tiên đứng chụp nên còn cứng cũng như để mặt mộc<br /> Rất mong mọi người cho mình gố ý chân thành về các thiếu xót . mình xin cảm ơn<br /> Ảnh mình xin phép đc up dần vì chưa có máy tính<br /> Link flickr: https://flic.kr/s/aHskXS3AYo

Tokyo cuối mùa

Đã cập nhât 17/4/17 - Chụp tại Tokyo Station, Chiyoda, Tokyo, Japan
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
tolivetofight48
#EMD5markII
#M.Zuiko 75mm f1.8
Bộ ảnh này lần đầu tiên mình học chụp nghiêm túc,và cũng tự mày mò chỉnh màu bằng lightroom. Ngoài ra không can thiệp gì hết. Mẫu cũng là lần đầu tiên đứng chụp nên còn cứng cũng như để mặt mộc
Rất mong mọi người cho mình gố ý chân thành về các thiếu xót . mình xin cảm ơn
Ảnh mình xin phép đc up dần vì chưa có máy tính
Link flickr: https://flic.kr/s/aHskXS3AYo
Chụp tại Tokyo Station, Chiyoda, Tokyo, Japan