Album: Từ Hải Kiều - Nam nhân đẹp bất chấp

Từ Hải Kiều, anh chính là chấp niệm lớn nhất của tuổi thanh xuân em.<br /> Có 1 câu nói rất hay của fangirl, cũng là tiếng lòng em muốn nói với anh: &quot;Sau này khi váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em&quot;.<br /> Bản thân vốn là kiểu người cả thèm chóng chán. Trước giờ thần tượng ai đều chưa đến 1 tháng. Còn với anh, ngay từ lúc bắt đầu đặt bút viết vu vơ tên anh, em đã xác định con đường sau này, đến khi em già cỗi, không nhớ nổi tên mình, em vẫn là 1 Hải bảo của anh.<br /> Kì thực em đã hiểu cảm giác của 1 fangirl là như thế nào. Lượt ưu tiên của em dần dà là weibo rồi insta, sau đó mới onl facebook. Nhiều lúc chột sầu suy nghĩ, khoảng cách tưởng như là 1 màn hình máy tính nhưng thật ra là mấy tiếng đường bay. Chỉ có thể ngồi đây âm thầm ủng hộ anh từ xa...<br /> &quot;Người tựa như vì sao sáng trên trời kia. Có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới&quot;.<br /> #TừHảiKiều<br /> #徐海乔<br /> #XuHaiqiao<br /> #Namnhânđẹpbấtchấp

Từ Hải Kiều - Nam nhân đẹp bất chấp

Đã cập nhât 25/6/17
81939  
81940  
81941  
81942  
81943  
81944  
81945  
81946  
79250  
79251  
79252  
79253  
79254  
79255  
79256  
79257  
79258  
79259  
79260  
79261  
79262  
79263  
79264  
79265  
79266  
79267  
79268  
79269  
79270  
79271  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
yeennhy_qiaobao
Từ Hải Kiều, anh chính là chấp niệm lớn nhất của tuổi thanh xuân em.
Có 1 câu nói rất hay của fangirl, cũng là tiếng lòng em muốn nói với anh: "Sau này khi váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em".
Bản thân vốn là kiểu người cả thèm chóng chán. Trước giờ thần tượng ai đều chưa đến 1 tháng. Còn với anh, ngay từ lúc bắt đầu đặt bút viết vu vơ tên anh, em đã xác định con đường sau này, đến khi em già cỗi, không nhớ nổi tên mình, em vẫn là 1 Hải bảo của anh.
Kì thực em đã hiểu cảm giác của 1 fangirl là như thế nào. Lượt ưu tiên của em dần dà là weibo rồi insta, sau đó mới onl facebook. Nhiều lúc chột sầu suy nghĩ, khoảng cách tưởng như là 1 màn hình máy tính nhưng thật ra là mấy tiếng đường bay. Chỉ có thể ngồi đây âm thầm ủng hộ anh từ xa...
"Người tựa như vì sao sáng trên trời kia. Có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới".
#TừHảiKiều
#徐海乔
#XuHaiqiao
#Namnhânđẹpbấtchấp

Công cụ