Album: Xiaomi M4c

[Hình ảnh] Một số ảnh chụp thử bằng Xiaomi M4c<br /> <br /> https://tinhte.vn/threads/hinh-anh-mot-so-anh-chup-thu-bang-xiaomi-m4c.2513641/

Xiaomi M4c

Đã cập nhât 20/8/16
cv  
30739  
30740  
30741  
30742  
30743  
30744  
30745  
30746  
30747  
30748  
30749  
30750  
30751  
30752  
30753  
30754  
30755  
30756  
30757  
30758  
30759  
30760  
30761  
30762  
30763  
30764  
30765  
30766  
30767  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
Non@me
[Hình ảnh] Một số ảnh chụp thử bằng Xiaomi M4c

https://tinhte.vn/threads/hinh-anh-mot-so-anh-chup-thu-bang-xiaomi-m4c.2513641/
  1. MaxMedia
    MaxMedia
    Có link flickr ko bạn, ảnh này resize rồi.
  2. bom0110
    bom0110
    Chụp đủ sáng đt tàu cũng đẹp nhỉ