Album: Zooming in/out

Kỹ thuật chụp ảnh "phơi sáng" (tốc độ màn trập chậm) là kỹ thuật thông dụng. Nhưng, vừa chụp tốc độ màn trập chậm, vừa zoom với ống kính zoom vẫn luôn tạo cảm xúc thú vị. Xin chia sẻ cho các bạn mới chơi thêm cảm hứng đi chụp.

Zooming in/out

Đã cập nhât 10/8/14
13883  
13884  
13885  
13886  
13887  
13888  
13889  
13890  
13891  
13892  
13893  
13894  
13895  
13896  
13897  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
tuanlionsg
Kỹ thuật chụp ảnh "phơi sáng" (tốc độ màn trập chậm) là kỹ thuật thông dụng. Nhưng, vừa chụp tốc độ màn trập chậm, vừa zoom với ống kính zoom vẫn luôn tạo cảm xúc thú vị. Xin chia sẻ cho các bạn mới chơi thêm cảm hứng đi chụp.
  1. loveskyvn thích nội dung này.

Tags

Công cụ