Camera: Apple iPhone 5

Explore more photos uploaded by the camera Apple iPhone 5

Apple iPhone 5

Specifications

  • Sensor Resolution:8 Megapixels
  • LCD Size:4"
  • Media Type:Flash
  • Total Photos:250

Photos taken by a Apple iPhone 5

70125  
1 điếu cho cha mẹ..1 điếu cho anh em..1 điếu cho trời cho đất...1 điếu dành cho người lạy trc bàn thờ khi tôi mất  
Căn nhà tranh...ko có quả tim vàng  
70128  
Kiếp cầm ca..  
Xem tranh  
3 đứa trẻ.  
Xe Buýt / Hà Giang  
Bikini Shop  
72710  
Thay đổi  
Ko lối  
Khung hẻm  
Con hẻm cũ  
Sạch sẽ  
Con đường đã già  
Lỗi flash  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......