Camera: Canon EOS 40D

Explore more photos uploaded by the camera Canon EOS 40D

Canon EOS 40D

Specifications

  • Sensor Resolution:10.1 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:CompactFlash (CF) Card
  • Total Photos:254

Photos taken by a Canon EOS 40D

techboy8312  
techboy8312  
6684  
6685  
6686  
Mẹ & Dì tôi  
10232  
12512  
12513  
12514  
12515  
12516  
Falling...  
The Note  
Heart  
13632  
Phiêu phê  
Khi Thành Công...  
Khi Bất Lực...  
14685  
Smile  
Tự sướng với mảnh gương vỡ.  
Chu choa nắng quá  
19081  
19082  
19084  
19085  
19086  
19087  
19088  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......