Camera: Canon EOS 40D

Explore more photos uploaded by the camera Canon EOS 40D

Canon EOS 40D

Specifications

  • Sensor Resolution:10.1 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:CompactFlash (CF) Card
  • Total Photos:254

Photos taken by a Canon EOS 40D

lớp học trong rừng  
Xó làm việc  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
Góc làm việc của Vui Và Vẻ  
3008  
3009  
3010  
3084  
3085  
3657  
3658  
3659  
3660  
3661  
Háo hức  
Minh Quang  
4675  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......