Camera: Canon EOS 50D

Explore more photos uploaded by the camera Canon EOS 50D

Canon EOS 50D

Specifications

  • Sensor Resolution:15.1 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:CompactFlash (CF) Card
  • Total Photos:335

Photos taken by a Canon EOS 50D

72067  
72068  
72069  
72070  
72071  
72072  
72073  
72074  
72075  
72076  
72077  
72078  
Phiêu  
72124  
Cận Chiến  
1 Chọi 3  
Tập Bơi  
Nghịch Nước  
Đôi Bạn  
Hoàng Hôn Ở Nhà Thờ Đức Bà  
Sáng Tác  
Trẻ Mồ Côi  
Phút Thư Giãn  
Khuôn Mặt Biểu Cảm  
74984  
75607  
75712  
75714  
75828  
78663  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......