Camera: Canon EOS 5D Mark II

Explore more photos uploaded by the camera Canon EOS 5D Mark II

Canon EOS 5D Mark II

Specifications

  • Sensor Resolution:21.1 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:CompactFlash (CF) Card
  • Total Photos:315

Photos taken by a Canon EOS 5D Mark II

70518  
70519  
Chợ quê  
Fuel cafe  
ảnh đường phố  
Trước thánh đường Hồi Giáo  
Ngày hạnh phúc  
Trời xanh dần mất !  
Thích thú  
Câu  
71297  
Cấp Cứu  
Hạnh phúc ×Đôi  
Bên Đây Sông  
Bùi Thanh Thịnh  
75611  
75612  
75613  
75651  
75772  
Mỗi người một việc  
Văn hoá trong khuôn khổ  
Tuổi già  
Chia việc mà làm  
Đồng lòng vợ chồng  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......