Camera: Canon EOS 5D Mark II

Explore more photos uploaded by the camera Canon EOS 5D Mark II

Canon EOS 5D Mark II

Specifications

  • Sensor Resolution:21.1 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:CompactFlash (CF) Card
  • Total Photos:315

Photos taken by a Canon EOS 5D Mark II

Hai ông cháu  
Vũ điệu.  
Buổi chiều đi dạo  
Tranh thủ đón con buổi chiều về.  
70255  
70260  
70263  
70279  
70280  
70281  
70282  
70283  
70284  
70292  
Gánh tà hủ.  
70503  
70504  
70505  
70506  
70507  
70508  
70509  
70510  
70511  
70512  
70513  
70514  
70515  
70516  
70517  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......