Camera: Canon EOS 7D

Explore more photos uploaded by the camera Canon EOS 7D

Canon EOS 7D

Specifications

  • Sensor Resolution:18 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:CompactFlash (CF) Card
  • Total Photos:405

Photos taken by a Canon EOS 7D

69363  
Kuala Lumpur Street Signs  
Sunset  
suy tư  
2 cha con  
mưu sinh  
nghỉ trưa lấy sức  
ngạc nhiên  
suy ngẩm  
chuối...  
Nghề phụ hồ  
Tìm đường  
Lên nương  
Làm anh  
Lên nương  
Đi chơi  
Theo mẹ lên nương  
Khó đi mẹ dắt con đi  
Lên nương  
Đem nước về nhà  
Mưu sinh  
Cô độc  
Niềm vui bình dị của trẻ vùng cao  
Đôi bạn chân trần đồng hành trên đường đời  
Lên nương  
Chợ Đêm  
Chợ Đêm  
Chợ Đêm  
Mùa Hoa Cải  
Đợi  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......