Camera: NIKON D3100

Explore more photos uploaded by the camera NIKON D3100

NIKON D3100

Specifications

  • Sensor Resolution:14.2 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:Secure Digital, SDXC, SDHC
  • Total Photos:42

Photos taken by a NIKON D3100

14308  
14309  
14310  
14314  
14315  
14316  
14317  
14318  
14319  
14320  
14321  
14322  
14323  
14324  
14325  
14326  
Bùi Thanh Thịnh - Bụi đời vật giá  
Sóng lặng  
61800  
gánh củi  
cá tính  
Niềm vui...  
Ước mơ ra khơi  
Chập tối  
Mưu sinh  
Chờ!  
Xe ôm thời cảm ứng.  
Mưu sinh  
Khoảnh khắc nhìn nhau nói hai từ "Xin chào!"  
Hàng quán trong xóm  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......