Camera: NIKON D700

Explore more photos uploaded by the camera NIKON D700

NIKON D700

Specifications

  • Sensor Resolution:12.1 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:CompactFlash, Microdrive
  • Total Photos:232

Photos taken by a NIKON D700

70288  
70289  
70290  
70291  
Dòng xe mưu sinh  
Đánh Cá  
Đánh Cá  
Hội An  
Hội An  
Hội An  
Hội An  
Hội An  
Hội An  
Hội An  
Chuyện Thường Ngày  
Chuyện Thường Ngày  
Chuyện Thường Ngày  
Em bé trên xe Wildtrak  
Niềm vui đơn sơ.  
Miền vui tuổi già  
Đuờng sách  
Mưu sinh  
Nhịp sống Sài Gòn  
75563  
75805  
No title  
75980  
77535  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......