Camera: NIKON D90

Explore more photos uploaded by the camera NIKON D90

NIKON D90

Specifications

  • Sensor Resolution:12.3 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:Secure Digital, SDHC
  • Total Photos:413

Photos taken by a NIKON D90

đua xích lô  
cổ vũ  
nét đẹp trên đường phố  
Diễu hành trên đường đua  
Diễu hành đường phố  
trên đường đua  
tập thể dục buổi sáng  
vạch xuất phát  
Tập thể dục buổi sáng  
thể dục buổi sáng  
Hẻm 78 Nguyễn Sơn, Tân Phú  
Vội & Chậm !  
Trốn mưa  
Hẻm cũ nhà mới !  
Hẻm đình...!  
75555  
75556  
75558  
75562  
75566  
75599  
75600  
75601  
75604  
75605  
75668  
75751  
75833  
75834  
75835  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......