Camera: Sony NEX-5N

Explore more photos uploaded by the camera Sony NEX-5N

Sony NEX-5N

Specifications

  • Sensor Resolution:16.1 Megapixels
  • LCD Size:3"
  • Media Type:Memory Stick PRO Duo
  • Total Photos:188

Photos taken by a Sony NEX-5N

30097  
36939  
36940  
36941  
39493  
43206  
43207  
43208  
43209  
43210  
43211  
43212  
43213  
50108  
Một mình  
Công chúa lạc trong rừng  
Smile  
Xoay  
Đứng yên  
64892  
64893  
64894  
64895  
64896  
67192  
67193  
68072  
68073  
70276  
75526  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......