Các album và ảnh được chụp tại Hanoi, Vietnam

Khám phá album và ảnh được chụp tại Hanoi, Vietnam

1 Ảnh 
4/1/14
3 Ảnh 
6/1/14
It has been there for 5 years  
Stupiddev's Conner  
8 Ảnh 
6/1/14
2380  
32 Ảnh 
14/3/14
9 Ảnh 
6/2/14

Hoa

10 Ảnh 
13/2/14
3 Ảnh 
12/2/14
Mẹ cắt bánh 8.3  
Lao Động  
Vợ tôi lúc mới mang bầu :)  
Em đangủ mơ nhận được giải nè :3  
nụ Đào  
búp Đào  
hoa Đào  
hoa Đào  
5 Ảnh 
27/6/15
1 Ảnh 
5/10/15
9 Ảnh 
3/12/15
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......