Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

13117 13111 13112 13113 13114 13115 13116

Thông tin thêm

Thông số: 1/400s ƒ/2 35 mm