Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Kỹ thuật chụp ảnh "phơi sáng" (tốc độ màn trập chậm) là kỹ thuật thông dụng. Nhưng, vừa chụp tốc độ màn trập chậm, vừa zoom với ống kính zoom vẫn luôn tạo cảm xúc thú vị. Xin chia sẻ cho các bạn mới chơi thêm cảm hứng đi chụp.