Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

13970 Light 13972 13973 13974 13975 13976 13977 13978 13979 13980 13981 13982 13983
  1. phongqn5 thích nội dung này.
  2. A.Q chính truyện
    A.Q chính truyện
    Cái này là zoom ra xa khi phơi đúng ko ạ? Chưa từng có máy ảnh nhưng em nghĩ vậy