Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Xương rồng hình người Chào buổi sáng Sắc Xuân Sắc Xuân Sắc Xuân Sắc Xuân Canon S95 14685 14684 A little Music Concert GIấc ngủ trưa GIấc ngủ trưa Bức tường Fresh after rain. Rong chơi 1 phút bình yên