Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

16820 16821 16822 16642 16643 16644 16645 16273 16142 16143 16144 16145 16146 15910 15443 15444

Thông tin thêm

Thông số: 1/474s ƒ/2 3 mm