Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

166 167 168 View from FPT Building View from FPT building Eurowindow building View from FPT building Lotte tower West of Hanoi Keangnam tower No 3 ring road Marriot Hotel Marriot Hotel National conventional center Thanh Long Highway Thang Long highway

Thông tin thêm

Thông số: 30s ƒ/10 19 mm