Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

169 170 171 158 160 #3 #4 #5

Thông tin thêm

Thông số: 1/2s ƒ/1.4 50 mm