Times City - Vincom Mega Mall

Ảnh chụp tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall - Times City - Minh Khai - Hà Nội