Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

18935 18288 18122 18123 17646 17647 17648 17649 17067 17068 16820 16821 16822 16642 16643 16644

Thông tin thêm

Thông số: 1/193s ƒ/2 3 mm